Akademiuddannelsen i service

Når begejstrede kunder er målet.

kursusp1cp

Drømmer du om at få en kompetencegivende uddannelse i service?

BERGMAN SMIT TRAINING tilbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus akademiuddannelsen i service som er en kompetencegivende uddannelse, der er normeret til 5 ECTS point. Serviceuddannelsen er en del af akademiuddannelsen i salg og markedsføring.

En akademiuddannelse i service vil give dig indsigt i

og redskaber til at få endnu flere begejstrede

kunder og derfor øge din arbejdsglæde.

Og ja – du kan deltage på uddannelsen, selv om du ikke har gået i ”skole” i mange år.

Uddannelsen er relevant for organisationer/virksomheder der:

ønsker at forbedre deres servicekoncept.

har fokus på kundetilfredshed og kundeloyalitet.

ønsker at give kunderne fantastiske serviceoplevelser.

ønsker at være et skridt foran deres konkurrenter.

gerne vil styrke medarbejdernes servicekompetencer.

Uddannelsen gør, at du som leder/medarbejder:

får en af Danmarks bedste serviceuddannelser.

kan arbejde kundeorienteret og øge kundetilfredsheden hos jer.

opnår kompetencerne til at tilpasse din serviceadfærd til den enkelte kunde.

opnår redskaber og værktøjerne som forbedrer din kundekontakt.

kan opstille og arbejde med relevante servicemål.

bliver bedre rustet til at møde utilfredse kunder.

opnår en kompetencegivende og gennemtestet uddannelse.

Hvad indeholder uddannelsen?

Uddannelsesdag 1 + webtræning
Uddannelsesdag 2 + webtræning
Uddannelsesdag 3 + vejledning
Vejledning
Eksamen
Erhvervscase

Uddannelsen består af 3 kursusdage samt online træning, vejledning og eksamen.

Overskrifter fra uddannelsesdagene:

Servicebegrebet – hvad er god service?

Holdninger til god service

Både individuelt og i teams

Personlig planlægning og effektivitet

Transaktionsanalyse og assertion

Personprofiler

Spørgeteknik og aktiv lytning

Servicedialogen

Service på forskellige platforme

Reklamationsbehandling

Målsætning i service

Telefonen som redskab

Kø-teori og belastning

Team og motivation

Hvem kan deltage?

BERGMAN SMIT TRAININGs uddannelser henvender sig til virksomheder og afdelinger. Vi udbyder ikke åbne uddannelser, hvorfor enkeltpersoner henvises til det lokale erhvervsakademi.

Eksamen

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en erhvervscase. Du får karakterer efter 7-trinsskalaen.

 Underviserne

Du vil på uddannelsen møde undervisere som er inspirerende, engagerede og nytænkende. De har stor praktisk erfaring fra serviceerhvervet og har undervist, udviklet, interviewet og trænet nogle af Danmarks bedste servicevirksomheder og ved derfor, hvad succesfulde virksomheder og medarbejdere gør, og hvorfor det virker.

 Økonomi

Prisen er kr. 9.495. Prisen er inkl. 3 kursusdage, DiSC personprofil, 2 vejlederdage, online træning, eksamen og kursusmateriale. Prisen er ekskl. moms.
Til akademiuddannelsen i service kan der søges om tilskud fra kompetencefondene og du kan søge SVU.

kontaktp

Få mere at vide

Ring til Merete Bergman Smit på telefon 22 64 65 75 eller send os en mail på merete@bergmansmit.dk og få flere oplysninger om, hvordan din afdeling/virksomhed kan deltage på kurset og blive endnu bedre til at give kunderne fantastiske oplevelser.