Team

Når høj arbejdsglæde og trivsel er målet.

BERGMAN SMIT TRAINING hjælper afdelinger og virksomheder med at forbedre teamets adfærd, samarbejde og kommunikation for derved at øge arbejdsglæden.

Forskning viser, at medarbejdere med høj arbejdsglæde
er mere produktive, kreative, serviceorienterede,

mindre syge og bedre til at håndtere problemer konstruktivt.

Målrettet teamudvikling er relevant for organisationer/virksomheder:

hvor samarbejdet halter.

der oplever manglende tillid blandt medarbejderne/lederne.

som har en ”vi gør, som vi plejer” kultur.

hvor medarbejderne/lederne skal blive bedre til at tage ansvar.

som skal blive bedre til planlægning og prioritering.

hvor der er mangel på motivation og begejstring.

som har et lavt output.

hvor der er interne konflikter og/eller magtkampe.

som skal blive bedre til at kommunikere og give hinanden feedback.

hvor der ikke bliver bakket op om beslutninger og mål.

som har lav trivsel og arbejdsglæde.

Et teamudviklingsforløb hos BEGMAN SMIT TRAINING gør, at din afdeling/virksomhed får:

et forløb som er målrettet jeres behov, udfordringer og ønsker.

arbejdet målrettet med afdelingens/virksomhedens samarbejde.

lavet forventningsafstemning blandt medarbejderne og lederne.

et gennemtestet forløb, der forbedrer arbejdsglæden i praksis.

arbejdet målrettet med interne udfordringer.

bedre ledere.

udarbejdet konkrete mål og handlingsplaner.

værktøjer til selv at fortsætte teamudviklingen.

Hvordan ser et typisk forløb ud?

Analyse og interviews
Samspilsanalyse
Workshops
Træning
Opfølgning
Opfølgning ved leder
Analyse og interviews
Samspilsanalyse
Workshops
Træning
Opfølgning
Opfølgning ved leder

Forløbet består typisk af analyse, samspilsanalyse, workshops, træning og opfølgning.

Analyse/Interviews

Instruktøren foretager inden forløbet en analyse i afdelingen. Her gennemføres interviews med en række medarbejdere/ledere for at synliggøre nuværende udfordringer og fremtidige indsatsområder.

Samspilsanalyse

Alle medarbejdere og ledere udfylder en (anonym) samspilsanalyse, hvor der måles på afdelingens/virksomhedens:

Sammenhold: Hvordan er samarbejdet?

Splittethed: Er der et ydre pres fra omgivelserne?

Konflikt: Er der interne konflikter og/eller magtkampe i teamet?

Resultat: Når teamet de resultater, som de skal?

 Workshops

Lederne og medarbejderne deltager på workshops, hvor indhold og metode målrettes den enkelte virksomheds/afdelings udfordringer, behov og ønsker.

 Træning

Der vil efter hver workshop være praktisk træning. Denne træning varetages typisk af afdelingens leder med sparring fra konsulenten.

 Opfølgning

Der udarbejdes en handlingsplan for afdelingen/virksomheden, hvor konsulenten i samarbejde med teamet får beskrevet indsatsområder i form af: 1) Hvad skal vi udvikle? 2) Hvorfor er det vigtigt? 3) Hvordan vil vi gøre det? 4) Hvem har ansvaret?

Ole Smit

Få mere at vide

Ring til Ole Smit på telefon 20 24 25 36 eller send os en mail på
ole@bergmansmit.dk og få flere oplysninger om, hvordan din afdeling/virksomhed kan få et teamudviklingsforløb
som øger arbejdsglæden hos jer.